Βιομετρία Ασθενή

Για τον ακριβή υπολογισμό της διοπτρικής δύναμης του ενδοφακού απαιτείται ο υπολογισμός του αξονικού μήκους του οφθαλμού.

Non-contact oπτική βιομετρία

Non-contact oπτική βιομετρία

Στη Μ.Η.Ν. EYE DAY CLINIC υπολογίζεται το αξονικό μήκος με δύο τρόπους, είτε με τη non- contact βιομετρία, είτε με την κλασσική βιομετρία.

Σύστημα υπερηχογραφικής βιομετρίας επαφής

Σύστημα υπερηχογραφικής βιομετρίας επαφής