Βυθοσκόπηση

Βυθοσκόπηση ονομάζεται η εξέταση του εσωτερικού τμήματος του οφθαλμού και πραγματοποιείται με  τη βοήθεια ειδικών φακών.

Θεωρείται εξίσου σημαντική διαγνωστική εξέταση καθώς τα ευρήματα της  μπορούν να μας  δώσουν την εικόνα των προσδοκιών για την όραση του ασθενή που μπορούμε να έχουμε μετεγχειρητικά.

Βυθοσκόπηση με Σταγόνες

Βυθοσκόπηση με Σταγόνες