Βυθοσκοπήση

Τι είναι η βυθοσκόπηση;

Βυθοσκόπηση ονομάζεται η εξέταση του εσωτερικού τμήματος του οφθαλμού και πραγματοποιείται με  τη βοήθεια ειδικών φακών. Πρόκειται για την πιο σημαντική εξέταση σε ένα οφθαλμολογικό έλεγχο γιατί μέσω της εξέτασης του αμφιβληστροειδούς, της ωχράς κηλίδας, των αγγείων και του οπτικού νεύρου είναι δυνατή η  έγκαιρη διάγνωση όχι μόνο οφθαλμολογικών παθήσεων (ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας, διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας, γλαυκώματος, ρωγμών και αποκόλλησης αμφιβληστροειδούς κοκ) αλλά και παθήσεων όπως  ο σακχαρώδης διαβήτης, η αρτηριοσκλήρυνση, η υπέρταση  κ.α.

Βυθοσκόπηση με Σταγόνες

Βυθοσκόπηση με Σταγόνες

Πως γίνεται η βυθοσκόπηση;

Η βυθοσκόπηση απαιτεί τη χρήση μυδριατικών σταγόνων για να  διασταλεί τη κόρη του οφθαλμού.

Στη συνέχεια, ο οφθαλμίατρος χρησιμοποιεί ειδικούς διαγνωστικούς φακούς και οφθαλμοσκόπια για να εξετάσει το οπίσθιο ημιμόριο του οφθαλμού.