Χειρουργική Βλεφάρων Κόγχου και Δακρυικού Συστήματος

Μετά από δύο χρόνια επιτυχημένης εφαρμογής διαφόρων τεχνικών στην οφθαλμοπλαστική χειρουργική στην EYE DAY CLINIC, ο διευθυντής του τμήματος βλεφάρων, κόγχου και δακρυïκού συστήματος Γεώργιος Καλαντζής παρουσιάζει τα αντίστοιχα αποτελέσματα.