Υπερηχογραφία B-Scan

Τι είναι το οφθαλμικό υπερηχογράφημα;

Το Οφθαλμικό υπερηχογράφημα χρησιμοποιεί ακουστικά κύματα υψηλής συχνότητας για να απεικονίσει τους ιστούς μέσα και γύρω από το μάτι. Η παραγόμενη εικόνα στον κλασσικό οφθαλμικό υπέρηχο είναι δυσδιάστατη και ασπρόμαυρη. Είναι μια εξέταση ανώδυνη και μη επεμβατική η οποία διαρκεί λιγότερο από πέντε λεπτά.

Υπέρηχος Β- scan

Υπέρηχος Β- scan

Πως γίνεται το οφθαλμικό υπερηχογράφημα;

Η υπερηχογραφία παράγει υπερήχους μέσω ενός μικρού στειλεού. Ο στειλεός τοποθετείται στη επιφάνεια των βλεφάρων με τα μάτια κλειστά. Το μόνο που αισθάνεται ο ασθενής είναι το gel που χρησιμοποιείται για να ακουμπήσει ο στειλεός στην επιφάνεια των βλεφάρων. Στη συνέχεια συλλέγονται οι ανακλώμενοι υπέρηχοι, επεξεργάζονται και δημιουργούν την εικόνα της εξεταζόμενης περιοχής.

Σε μερικές ειδικές εφαρμογές (υπέρηχος UBM) ο στειλεός ακουμπά απευθείας στον οφθαλμό αφού έχει γίνει χρήση τοπικού αναισθητικού.

Απεικόνιση Υπερήχου

Πότε γίνεται το υπερηχογράφημα;

Ο υπέρηχος χρησιμοποιείται επικουρικά στην οφθαλμολογική εξέταση, συνήθως για να ελεγχθούν οι ιστοί στο εσωτερικό του ματιού όταν δεν είναι δυνατή η βυθοσκόπηση όπως στην αιμορραγία του υαλοειδούς ή σε πολύ πυκνό καταρράκτη.

Άλλες εφαρμογές του οφθαλμικού υπερήχου είναι:

  • Η διάγνωση και παρακολούθηση ενδοφθάλμιων μορφωμάτων-όγκων
  • Η μελέτη των ανωμαλιών του οπτικού νεύρου (οίδημα, Drusen)
  • Ο εντοπισμός ξένων σωμάτων ή παρεκτοπισμένου φακού
  • Η μελέτη των ενδοφθάλμιων φλεγμονών
  • Η μελέτη των εξοφθάλμιων μυών και των ιστών του κόγχου
  • Η μελέτη του γλαυκώματος