Τι συμβαίνει με την υπερμετρωπία;

Η υπερμετρωπία είναι μια διαθλαστική ανωμαλία όπως η μυωπία και ο αστιγματισμός. Συμβαίνει όταν η εικόνα, που φυσιολογικά πρέπει να προβάλλεται στον αμφιβληστροειδή για να είναι ευκρινής, εστιάζεται πίσω από αυτόν. Προκύπτει όταν το αξονικό μήκος του οφθαλμού είναι πιο μικρό από το μέσο όρο ή όταν η καμπυλότητα του κερατοειδούς είναι πιο χαμηλή (χαμηλά κερατομετρικά) ή ο συνδυασμός και των δύο. Ο άνθρωπος βέβαια πρακτικά γεννιέται υπερμέτρωπας. Με την πάροδο της ηλικίας ο οφθαλμός παρακολουθεί την ανάπτυξη του σώματος, αυξάνει σε αξονικό μήκος και παράλληλα μεταβάλλεται η καμπυλότητα του κερατοειδούς με στόχο την εμμετρωπία. Αυτό βέβαια δεν επιτυγχάνεται πάντα και έτσι προκύπτουν οι διάφορες διαθλαστικές ανωμαλίες.

Τα συμπτώματα για τα οποία θα παραπονεθεί ο ασθενής ποικίλουν και εξαρτώνται από την ηλικία του, καθώς επίσης και από το μέγεθος της υπερμετρωπίας. Συνήθως μικρές υπερμετρωπίες στην παιδική αλλά και νεαρή ηλικία, δεν έχουν καθόλου συμπτώματα πέρα από μια κόπωση σε πολύωρη κοντινή εργασία (κοπιωπία). Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η προσαρμογή του φυσιολογικού κρυσταλλοειδούς φακού μπορεί να διορθώσει το διαθλαστικό υπόλοιπο έστω και παροδικά. Ο κρυσταλλοειδής φακός έχει τη δυνατότητα μέχρι την ηλικία των 40 ετών να μεταβάλλει την καμπυλότητά του, ώστε να εστιάζει ευκρινώς τα αντικείμενα, μακρυά αλλά και κοντά. Τα αποθέματα αυτής της προσαρμογής είναι πολύ μεγάλα κατά την παιδική ηλικία και μειώνονται σημαντικά όσο φτάνουμε στην ηλικία της πρεσβυωπίας, όπου και καταργείται σταδιακά η ικανότητα του φακού να προσαρμόζει. Επομένως τα συμπτώματα της υπερμετρωπίας παρουσιάζουν μια μεταβλητότητα ανάλογα με την ηλικία του ασθενούς αλλά και με τις συνθήκες εργασίας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις περιπτώσεις που σχετίζονται με την ορθοφορία των οφθαλμών (προσαρμοστικός στραβισμός).

Μια ανωμαλία με πολλές παραμέτρους οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τη διάγνωση και για τη διόρθωσή της. Διορθωτικά γυαλιά πρέπει να δίδονται σε όλα τα παιδιά που δεν καταφέρνουν να την αντιρροπήσουν είτε στην μακρινή είτε στην κοντινή όραση γιατί αποτελεί σημαντική αιτία αμβλυωπίας των οφθαλμών. Το μέγεθος της διόρθωσης εξαρτάται και από το βαθμό συσχέτισης κάποιας μορφής στραβισμού με αυτή.

Κατά τη νεαρή ηλικία πολλοί υπερμέτρωπες επιτυγχάνουν μια πολύ καλή μακρινή όραση χωρίς χρήση διορθωτικών γυαλιών. Αυτός είναι και ο λόγος που τις περισσότερες φορές δεν τα φορούν. Συνήθως διαπιστώνουν μια μικρή ή και μεγαλύτερη δυσκολία στην κοντινή εργασία, που αυξάνεται σημαντικά όταν είναι πολύωρη. Αυτός είναι ο λόγος που οι ίδιοι παραπονούνται για μια μεταβλητότητα στην όρασή τους. Υπάρχει επίσης και μια σημαντική κατηγορία ασθενών που δε φορούσαν ποτέ γυαλιά και ¨ξαφνικά¨ μετά την ηλικία των 30 – 35 ετών αναφέρουν ¨πρόωρη πρεσβυωπία¨. Είχαν και έχουν εξαιρετική μακρινή όραση, αλλά κοπιωπία στην κοντινή. Φυσικά και δεν έχουν πρεσβυωπία, απλά εμφανίζουν υπερμετρωπία αφού δε μπορούν να αντιρροπήσουν πλέον στην κοντινή όραση.

Η πολυπλοκότητά της αυτή την καθιστά ¨πονοκέφαλο¨ τόσο για τον ασθενή όσο και για τον οφθαλμίατρο. Για όσους τα γυαλιά ή οι φακοί επαφής είναι δύσχρηστα, η διαθλαστική χειρουργική μπορεί να προσφέρει μια ικανοποιητική εναλλακτική.Ο υπολογισμός της απαραίτητης διόρθωσης καθώς και η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου απαιτεί υψηλά εξειδικευμένο προσωπικό.

Εδώ στην Eye Day Clinic διαθέτουμε την εμπειρία, τον εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για να σας προσφέρουμε αυτό που ταιριάζει αποκλειστικά σε εσάς.

 

Ειρήνη Σταθοπούλου – Κολιού

Χειρουργός Οφθαλμίατρος

 

Laser Υπερμετρωπίας – Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας EYE DAY CLINIC