Υποκλινικές χοριοειδικές νεοαγγειώσεις

 

Η χρήση του Optical Coherence Tomography Angiography (OCT-angio), πέρα από τις πολλές κλινικές εφαρμογές που έχει βρει και την, σε σημαντικό βαθμό, αντικατάσταση της αγγειογραφίας με σκιαγραφικό, οδήγησε και στη δυνατότητα καταγραφής μίας υποκλινικής μορφής ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας υγρού τύπου. Συγκεκριμένα, μελέτες με τη χρήση του OCT-angio έδειξαν ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου απεικονίζεται σαφής χοριοειδική νεοαγγείωση κάτω από το μελάγχρου επιθήλιο, χωρίς όμως να συνοδεύονται από εξιδρωματικά στοιχεία (συλλογή ενδοαμφιβληστροειδικού ή υποαμφβληστροειδικού υγρού). Επειδή οι βλάβες αυτές είναι δυνατόν να παραμείνουν υποκλινικές για μακρό διάστημα, δεν απαιτείται άμεση έναρξη θεραπείας. Άλλωστε, θεωρείται πως οι συγκεκριμένες νεοαγγειώσεις μπορεί να έχουν σε κάποιο βαθμό και θρεπτική δράση προς στις έξω αμφιβληστροειδικές στιβάδες. Οι ασθενείς αυτοί όμως απαιτείται να βρίσκονται σε συχνή παρακολούθηση για το ενδεχόμενο ανάπτυξης εξιδρωματικών στοιχείων, οπότε και πρέπει να γίνει έναρξη αγωγής με αντιαγγειογενετικούς παράγοντες (anti- vascular endothelial growth factors, anti-VEGFs).

Αθανάσιος Κωτσόλης

Χειρουργός Οφθαλμίατρος


 

EYE DAY CLINIC – Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας – Καταρράκτης